Fabrik

Wermo är ett modernt möbelindustriföretag, som utvecklas kontinuerligt. För att dra bäst nytta av våra 60-åriga erfarenheter i tillhandahållande av de bästa produkterna och tillhörande tjänster, ställer vi, i vår dagliga verksamhet, ingående kännedom om vår partner i främsta rummet.

Tack vare den fortgående moderniseringen av maskinparken och teknologiska innovationer kan vi garantera hög kvalité för produkterna och tillämpa principerna för hållbart resursutnyttjande i vår verksamhet.

Av Wermos produktion har största delen under tidens lopp gått på export. Andelen export överstiger 85%. De huvudsakliga målmarknader är Finland, Sverige, Danmark och England och de största kunderna är företag som bedriver minut- och partiförsäljning av möbler.

Grundpelarna för Wermos framgångsrika verksamhet är:

 • nöjda kunder
 • leveranssäker produktion
 • hög kvalité på produkterna
 • högt kvalificerad arbetskraft
 • hållbar inställning till miljöfrågor
 • snabb, smidig och proaktiv produktutveckling

Utmärkande för Wermos produkter och tjänster är:

 • hög kvalité och exakt leveranssäkerhet
 • kontinuerlig förnyelse av teknologin samt produktutveckling
 • produktdesign med utgångspunkten i kundens behov
 • kort leveranstid samt exakt och säkert iakttagande av leveransdatum
 • förutom basutföranden erbjuds också special- och projektutföranden
 • operativ betjäning
 • brett produkturval
 • effektiv och smidig produktion

Ett brett urval produkter samt individuell approach till varje kund. Wermo – högklassiga helhetslösningar alltsedan 1947.